Bohn Stafleu van Loghum

 • Dit boek geeft zorgverleners, begeleiders en behandelaren inzicht in de doelen en achtergrond van een signaleringsplan in de zorg voor mensen met dementie. Ook biedt het handvatten voor het gebruik van een signaleringsplan.    

 • Dit handboek geeft professionals concrete suggesties over het voeren van gesprekken met kinderen en jongeren van wie de ouders gescheiden zijn. Hulpverleners lezen wat die kinderen te doen staat en krijgen gesprekstechnieken aangereikt om hen daarbij te helpen. Bovendien biedt het boek materiaal voor hulpverleners die ouders begeleiden in het omgaan met hun kind na scheiding. Een aantal hoofdstukken in Praten met kinderen en jongeren over scheiding zijn ingedeeld naar praktische thema's waar kinderen mee te maken krijgen na een scheiding. Behalve  achtergrondinformatie en technieken geeft het boek ideeën voor en praktische voorbeelden van gesprekken voeren en werken met kinderen van verschillende leeftijden.Auteur drs. T.G. van den Berg is senior GZ-psycholoog kind & jeugd en Orthopedagoog-Generalist. Ze ontwikkelde !JES het brugproject, een erkende effectieve jeugdinterventie voor kinderen en ouders na scheiding. Ook traint ze professionals om met deze methodiek te werken. In haar praktijk !JES jij en scheiden werkt zij met kinderen en ouders na scheiding. Van den Berg verzorgt scholing voor scheidingsprofessionals, is Bijzondere Curator bij de rechtbank en geeft aan de Rijksuniversiteit Groningen het blok Ouderschap na scheiden aan studenten Orthopedagogiek-Generalist.

 • Het Informatorium voor voeding en diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. Dit standaardwerk voor iedere diëtist is online toegankelijk gemaakt via een geavanceerd zoeksysteem, waardoor men altijd snel en efficiënt antwoorden op vragen vindt over voeding en diëtetiek.
  In dit supplement komen de volgende hoofdstukken aan bod:- Diabetes mellitus bij mensen van Marokkaanse of Turkse afkomst- Voedingsmiddelentabellen- Voeding en slokdarmaandoeningen

  4 Autres éditions :

 • Inleiding.- CRPS type I: pathofysiologische theorieën en diagnostiek.- Invloed van psychologische en psychiatrische factoren op ontstaan en beloop van CRPS type I - een systematisch literatuuronderzoek.- Behandeling van CRPS I in de acute en late fase.- Fysiotherapie bij CRPS type I.- Zenuwblokkades voor behandeling van CRPS I.- Neuromodulatie bij CRPS I.- De rol van de Nederlandse Vereniging van Posttraumatische Dystrofie Patiënten.- Inleiding.- Pijn bij Ouderen.- De invloed van dementie op pijn: een vergeten gebied.- Farmacokinetiek en farmacologie bij ouderen.- Farmacologische behandeling van pijn bij ouderen.- Is pijn meten mogelijk bij ouderen met een uitingsbeperking?.- Vóórkomen van pijn bij bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen.- Gebruiken, behoeften en problemen van artsen bij pijnbestrijding van ouderen.- Spirituele aspecten van pijn spirituele pijn.- Inleiding.- Het Failed Back Surgery Syndrome.- Psychologische aspecten bij het Failed Back Surgery Syndrome.- Reactiverende behandeling reactiverende behandeling bij Failed Back Surgery Syndrome.- Epidurale corticosteroïden in het Failed Back Surgery Syndroom.- Failed Back Surgery Syndrome en neuromodulatie.- Epidurale neuroplastiek of Racz-procedure en caudale epiduroscopie als behandeling voor het Failed Back Surgery Syndrome.- In memoriam dr. Herman Mattie.- Voorwoord.- Meten en beoordelen van pijnproblemen bij patiënten: hoe en waarom?.- Meten van pijn en hinder.- Meten van angst, depressie en kwaliteit van leven.- Meten van coping, ziekteopvattingen, en andere psychosociale factoren coping , ziekteopvattingen ziekteopvattingen , en andere psychosociale factoren psychosociale factoren.- Pijn meten bij kinderen kinderen en adolescenten adolescenten.- Voorwoord.- Pijn van de gebitselementen en kaken.- Mondbranden en andere slijmvliesgerelateerde pijn.- Neurogene pijn van het gelaat.- Trigeminovasculaire pijn en hoofdpijn.- Pijn bij temporomandibulaire disfuncties.- Voorwoord.- Richtlijnen voor lage rugklachten.- Oefentherapie bij subacute en chronische aspecifieke lage rugpijn.- Diagnostiek van patiënten met chronische lage-rugpijn met uitstraling naar het been zonder neurologische afwijkingen: De waarde van segmentale zenuwblokkaden.- Pijn en het sacro-iliacale gewricht.- Sacro-iliacale gewrichtspijn: een evidence-based diagnose?.- Werk en verzuim bij aspecifieke lage rugklachten.- Voorwoord.- Fibromyalgie: diagnose en differentiaal diagnose.- Fibromyalgie vanuit medisch-psychologisch perspectief.- Fibromyalgie: een overzicht van niet-farmacologische behandelingen.- Chronische pijn bij patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom: een indicatie voor fysiotherapie?.- Fibromyalgie en werk.- Over het ontstaan van fibromyalgie en de therapeutische ruimte.- Epiloog: Op zoek naar een nieuw evenwicht.- Redactioneel ten geleide.- Kanttekeningen bij de richtlijn palliatieve sedatie.- Ethische dillema's rond palliatieve sedatie vanuit Belgisch perspectief.- Morele dilemma's ten aanzien van terminale sedatie in Nederland.- Sedatie in de huisartsenpraktijk.- Hoe past palliatieve zorg binnen goede verpleegkundige zorg en wat is de rol van de verpleegkundige?.- Juridische aspecten en knelpunten bij de zorgverlening rond het levenseinde.- Redactioneel ten geleide.- De geschiedenis van pijn, pijnmeting en pijnevaluatie.- Neurobiologische aspecten van pijn.- Pijnmeting bij dieren.- Kwantitatief sensorieel testen bij patiënten die lijden aan chronische pijn.- CO 2-laserstimulatie CO2-laser evaluatiestimulatie van nociceptoren.- Gebruik van geleidingsstudies geleidingsstudie , EMG EMG , reflexen en EEG EEG in de evaluatie van neuropathische pijn.- Beeldvorming van pijn: PET-scan studies.- Epiloog.- Redactioneel ten geleide.- Achtergronden bij het voorschrijven van opioïden bij chronische pijn.- Gebruik van opioïden voor pijn bij kanker.- Opioïden bij niet-maligne pijn.- Is er nog plaats voor zwakke opioïde analgetica?.- Opioïdwisseling.- Bijzondere toedieningsvormen van opioïden.- Redactioneel ten geleide.- Aandacht en hypervigilantie voor pijn.- Coping met chronische pijn: nieuwe inzichten en perspectieven.- Sociale dimensies van pijn: de rol van empathie.- Chronische pijn en traumatische ervaringen in de kindertijd: is er een verband?.- Graduele exposure in vivo voor pijngerelateerde angst bij patiënten met chronische pijn aan het bewegingsapparaat.- Redactioneel ten geleide.- Neuropathische pijn, een complexe pathologie.- Diagnostiek van neuropathische pijn.- De impact van neuropathische pijn.- Invasieve behandelingen bij neuropathische pijn.- Medicamenteuze behandeling van neuropathische pijn.- Fysiotherapie bij neuropathische pijn.- Voorwoord.- Redactioneel ten geleide.- Waarin schiet het biomedisch model tekort bij patiënten met chronische pijn?.- Cognitief-gedragsmatige behandeling van chronische pijn: een associatief leerperspectief.- Psychologische pijnbehandeling: van ziekenhuis tot eerstelijnszorg.- Psychologische pijnbehandeling: implementatie in de eerstelijnszorg.- Praktische uitvoering van een cognitief-gedragstherapeutisch groepsprogramma: het ZOL-model.- Cognitieve gedragstherapie bij fibromyalgie?.- Graded activity in cognitieve gedragstherapie bij chronische pijnpatiënten.- Cognitieve gedragstherapie bij vrouwen met chronische buikpijnklachten.- Welke rol heeft een psychiater in een multidisciplinair pijncentrum?.- Redactioneel ten geleide.- Mechanismen van pijn bij kanker.- De prevalentie van pijn.- Radiotherapie bij botmetastasen.- Pijn bij kanker, mogelijkheden in de nucleaire geneeskunde.- Medicamenteuze behandeling van pijn bij patiënten met kanker.- Pijn bij kanker.- s.- Redactioneel ten geleide.- Evidence-based richtlijn richtlijn voor pijnmeting pijnmeting en behandeling pijnbehandeling van pijn bij kinderen.- Farmacologische behandeling van acute pijn bij kinderen.- A tale of two cities: pijnbehandeling pijnbehandeling bij kleine kinderen in Rotterdam en Kaapstad: een wereld van verschil.- De epidemiologie van chronische pijn bij kinderen en adolescenten.- Langetermijneffecten van neonatale pijnblootstelling.- Psychologische pijn psychologische factor aspecten van pijn.- Pijn en pijnbeoordeling pijnbeoordeling bij verstandelijk gehandicapten.- Epiloog.- Redactioneel ten geleide.- Verschillen de behandelingen van orthomanueel geneeskundigen, manueel therapeuten en chiropractoren bij patiënten met lage rugklachten?.- Manueel geneeskundige behandeling volgens de methode Eindhoven.- Orthomanuele geneeskunde: correctie van standsafwijkingen.- Manuele therapie aan de Stichting Opleiding Manuele Therapie (SOMT) Amersfoort.- KNGF-richtlijn Manuele Therapie bij Lage-rugpijn.- Manuele therapie en cervicogene hoofdpijn.- Redactioneel ten geleide.- Incidentie van wondpijn.- De rol van pijn in de lokale wondzorg.- Diagnostiek en interventies bij decubitus gerelateerde pijn, een literatuuronderzoek.- Ischemische (wond)pijn en de rol van ruggenmergstimulatie.- Kwaliteit van leven bij mensen met wondpijn.- Redactioneel ten geleide.- Verzekeringsgeneeskundige aspecten van chronische lagerugpijn.- Chronische pijn- en uitputtingssyndromen: een arbeids- en verzekeringsgeneeskundig perspectief.- Cognitief-gedragsmatige interventies voor chronische pijn: kosteneffectief voor re-integratie?.- Chronische pijn en vermoeidheid: wat patiënten ervaren en verwachten van bedrijfs- en verzekeringsartsen.- Chronische pijn en de verzekeringsarts: claimbeoordeling en sociaal-politieke aspecten.- Redactioneel ten geleide.- Pijnrevalidatie.- Fantoompijn na arm- en beenamputatie beenamputatie.- Pijn bij dwarslaesie dwarslaesie.- Pijnklachten na een beroerte beroerte : hemiplegische schouderpijn hemiplegische schouderpijn.- Pijn bij kinderen met een cerebrale parese cerebrale parese.- Pijn bij neuromusculaire aandoeningen neuromusculaire aandoening.- Patiëntenvoorlichting: het Pijn Instructie Programma voor kankerpatiënten met pijn.- De pijnpatiënt nader bezien.- Behandeling van pijn bij ouderen in de huisartspraktijk.- Behandeling van pijn bij herpes zoster acuta en postherpetische neuralgie: literatuuroverzicht en aanbevelingen voor de praktijk.- Opioïde analgetica in de strijd tegen chronische pijn van niet-maligne oorsprong.- De pathogenese van neuropathische pijn.- Nociceptie van cardiale pijn.- Pijn bij reumatoïde artritis.- Enkefalines en pijn.- Substance P.- Acute pijn: enkele klinisch psychologische aspecten.- Hypervigilantie bij patiënten met chronische pijn.- Iedereen zit ermee; coccygodynie.- Chronische pijn en de familie.- Misbruik en chronische pijn.- Reacties van kinderen op stresserende medische procedures.- Pijn na amputatie: is voorkomen beter dan genezen?.- Sympathische reflexdystrofie: een onderzoek in perspectief van de revalidatiegeneeskunde; een uitgebreide samenvatting naar aanleiding van proefschrift Reflex sympathetic dystrophy: a study in the perspective of rehabilitation medicine.- Postherpetische neuralgie.- Pijn bij osteoporose.- Nekpijn.- Voetpijn.- Hypermobiliteit.- Schouderpijnsyndroom.- Reflex-algoneurodystrofiesyndroom (RAD).- Sympathische reflexdystrofie: een onderzoek in perspectief van de revalidatiegeneeskunde; een uitgebreide samenvatting naar aanleiding van proefschrift Reflex sympathetic dystrophy: a study in the perspective of rehabilitation medicine.- Rugblessures door sport.- Migraine, spanningshoofdpijn en stress.- Klinische aspecten van hoofdpijn.- Hoofdpijn in de KNO-praktijk.- Revalidatie en chronische pijn. De stand van zaken anno 2001.- Pijn bij musici.- Het fysiotherapeutisch pijnmanagement.- Vrees voor beweging/letsel, vermijding en chronische rugpijn.- Psychofarmacotherapie.- Farmacokinetiek en farmacodynamiek van analgetica bij ouderen.- Selectieve COX-2-remmers.- Van pijnbestrijding naar pijnbeheersing in tien jaar?.- Lokale anaesthetica.- Gabapentine.- Oxycodon (OxyContin®).- Iontoforese/electromotive drug administration.- Pijnclassificatie.- Zenuwblokkades als behandeling van pijn door een maligne aandoening.- Regionale anesthesie.- Regionaal intraveneuze sympathicus (RIS)-blokkade.- Postoperatieve pijnbestrijding.- Spinale toediening van farmaca.- Percutane chordotomie.- Failed back (surgery) syndrome en neuromodulatie.- Ruggenmergstimulatie in de behandeling van chronische therapie van refractaire angina pectoris.- Trigeminusneuralgie.- Radiculaire of pseudo-radiculaire pijn?.- Graduele exposure in vivo en gedragsexperimenten bij pijngerelateerde vrees.- De rol van boosheid en frustratie bij pijn.- Objectief meten bij chronische pijn: een overzicht van Nederlandstalige instrumenten.- Het fibromyalgiesyndroom: een kritisch literatuuroverzicht.- De bereidheid tot zelfmanagement van pijn bij patiënten met fibromyalgie.- Fibromyalgie: `New disease or social illness?' - verslag van een symposium van de Belgian Pain Society.- Cognitieve gedragstherapie voor niet-cardiale pijn op de borst - een gerandomiseerde gecontroleerde trial.- Wat werkt voor wie? Geïndividualiseerde interdisciplinaire behandelingen voor chronische pijn. Een stap in de goede richting?.- De validiteit van veranderingsfasen met betrekking tot zelfmanagement van chronische pijn.- Het beoordelen en verlichten van pijn bij kinderen.- Pijn, lijden en de vraag om euthanasie.- Kaakchirurgische aspecten van pijnen in gebit, kaken of aangezicht.- Mondbranden - een leidraad voor de praktijk.- Acupunctuur bij chronische benigne pijnsyndromen - een onderbelichte behandelingsmogelijkheid.- Paranormale geneeswijze en het pijnprobleem.- Kinderleed en een multi-disciplinaire aanpak.- Kanker, pijn en geruststelling.- Fentanyl sublinguaal voor hevige pijn bij de verzorging: een casus.- Pijn en neurologische uitval na een endoscopische schouderoperatie in laterale positie.- De McGill pain questionnaire; nu ook een Nederlandse versie.- Pijn en geestelijke verzorging.- Neuro-endocriene aspecten van het fibromyalgiesyndroom.- De ervaring van pijn. Ontologische, antropologische en morele aspecten.- Verslag Rencontres de Genève.- Is er een plaats voor fluoxetine (Prozac®) bij de behandeling van patiënten met pijn?.- Redactioneel ten geleide.- Onderzoek naar sekse- en genderspecifieke verschillen bij pijn en analgesie: een consensusverslag 1.- Sekse- en genderverschillen in pijn en pijnbeleving.- Hormonale modulatie van pijn.- Vrouwen en pijn. De rol van seksueel misbruik seksueel misbruik en partnergeweld partnergeweld.- Chronische pijn chronische pijn na borstkankerchirurgie borstkankerchirurgie.- Endometriose endometriose en pijn.

 • Een stralende glimlach is je beste visitekaartje. Het is dan ook niet vreemd dat er veel belangstelling is voor (nieuwe) mogelijkheden om een gebit te verfraaien. De complete make-overs uit TV-programma's scheppen hoge verwachtingen. Zou zo'n prachtige rij tanden ook voor jou zijn weggelegd? Wat komt daar dan bij kijken? Wat is een veilige manier om je tanden te bleken? Hoe moet je eigenlijk je gebit verzorgen voor een optimaal resultaat?Een stralende lach geeft antwoord op dit soort vragen. Het beschrijft de perfecte mondverzorging vanaf de keuze van een tandenborstel tot de juiste manier van flossen en het gebruik van een tongschraper. Het geeft een realistisch beeld van de huidige mogelijkheden op het gebied van esthetische tandheelkunde.Een stralende lach is geschreven in heldere taal en maakt tandheelkundige vaktermen begrijpelijk. Iedereen die zijn glimlach voor zich wil laten werken, zal jarenlang plezier hebben van deze praktische vraagbaak.Dit boek is bestemd voor het algemene publiek, tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten.

 • Leidraad Diabetes mellitus type 2 sluit aan bij de informatiebehoefte in de dagelijkse praktijk van professionals die de zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 uitvoeren. En biedt de mogelijkheid snel bepaalde zaken te checken en zet aan tot nadenken over de diverse mogelijkheden om patiënten optimaal te begeleiden.

 • Het Astma Formularium is een praktische leidraad in zakformaat voor de huisarts waarin het diagnostisch en therapeutisch handelen m.b.t. Astma overzichtelijk worden weergegeven; beknopt en praktijkgericht inclusief handig overzicht van relevante geneesmiddelen. In deze tweede editie is de toepassing van de Lower Limit of Normal (LLN) bij spirometrie toegevoegd. En ook is uitgebreide aandacht voor de classificatie, fenotypering, inflamamtie en overlap/verschil met COPD beschreven.

 • Dit boekje is een praktische gids voor de aanpak van somatisatie in de huisartspraktijk. Somatisatie komt veel voor in de huisartspraktijk. Het kan leiden tot een verhoogde medische consumptie, latrogene schade, ernstig disfunctioneren, werkverzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een persoonlijk probleem van de patiënten, maar ook een medisch en maatschappelijk probleem. Door hun positie in de eerste lijn spelen huisartsen een cruciale rol in het beloop van somatisatie. Ook kunnen zij een belangrijke rol in de behandeling vervullen. Daarbij komt het aan op algemene zaken, zoals attitude, de arts-patiëntenrelatie en gespreksvaardigheden. Daarnaast zijn specifieke vaardigheden van belang, zoals het kunnen herkennen van somatisatie, het opsporen van specifieke uitlokkende factoren, het toepassen van eenvoudige interventies of het motiveren voor verwijzing. In de beroepsopleiding tot huisarts en in nascholing word relatief weinig aandacht besteed aan de behandeling van somatiserende patiënten in de praktijk. Met dit boek willen we hierto een handreiking bieden. Daarbij gaan we in op de herkenning in de praktijk, het opzetten van een tweesporenbeleid en het leren vermijden van valkuilen. Wil men het kostenaspect voor de gezondheidszorg en de belasting voor de huisarts onder controle kunnen houden, dan is immers een goed 'case-management' van somatiserende patiënten nodig. 

 • Dit boek biedt psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters een wetenschappelijke onderbouwing en een concreet stappenplan voor een emotieregulatietraining. Deze training kan helpen bij de behandeling van angstproblemen, depressieve klachten, eetstoornissen, agressieregulatie of persoonlijkheidsstoornissen.Het eerste deel van Emotieregulatie gaat in op de samenhang tussen tekorten in de emotieregulatie en psychische stoornissen. Ook de implicaties daarvan voor de therapeutische praktijk worden belicht. Het tweede deel van het boek biedt een handleiding voor de Training Emotionele Competenties. De uitleg in deze handleiding is zo concreet, dat ervaren professionals er meteen mee aan de slag kunnen. Het derde deel beschrijft onder meer de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de training.Matthias Berking is psychotherapeut en professor Klinische Psychologie en Psychotherapie aan de Universiteit van Erlangen-Nürnberg (Duitsland). De afgelopen 10 jaar heeft hij zich gefocust op het verklaren van de relevantie van emotieregulatievaardigheden voor de ontwikkeling en instandhouding van psychische stoornissen. Hij publiceerde verschillende onderzoeksartikelen en boeken over dit onderwerp.

 • Het boek bestaat uit een verzameling van 9 artikelen, eerder verschenen in het themanummer van Kind en Adolescent in 2015, die vanuit verschillend perspectief 35 jaar wetenschappelijk onderzoek behandelen die relevant is voor de pedagogische, psychiatrische en psychologische praktijk. Wat weten we nu eigenlijk over de effecten van bepaalde behandelingen, waarom worden effectief bewezen behandelingen niet meer ingezet, hoe kunnen foutieve ideeen hierover weerlegt worden en vervangen door nieuwe kennis? Het boek geeft antwoord op hoe het denken van professionals in de kinder- en jeugdpsychiatrie is veranderd, getransformeerd door wat wetenschappelijk onderzoek de afgelopen 35 jaar heeft opgeleverd. En ook wat de implicaties hiervan zijn voor het handelen in de klinische praktijk.  De insteek is breed omdat  vanuit meerdere perspectieven naar de (bedreigde) ontwikkeling van kinderen gekeken kan worden. Vanuit de invloed van de school, de rol van de ouders, maar ook vanuit neurobiologische factoren. 

 • Het Geneeskundig Jaarboek 2019 is hét recept voor iedereen die medicijnen voorschrijft, verkoopt of toedient. In het jaarboek vindt u de beschrijving van alle werkzame geregistreerde geneesmiddelen in Nederland, dat zijn er meer dan 2.000. 

 • Het zorgleefplan geeft je veel mogelijkheden om de zorg rondom de cliënt goed te plannen, uit te voeren en te evalueren.
  Werken met een zorgleefplan is niet vrijblijvend: de overheid stelt eisen aan goede kwaliteit van zorg, de beroepsgroep zelf heeft deze kwaliteit ingevuld met Normen voor Verantwoorde Zorg, waaronder het verplicht werken met een zorgleefplan.
  Werken met een zorgleefplan betekent samenwerken met alle betrokkenen. In de eerste plaats met de cliënt (en diens naasten) om wie het in de zorg draait, in de tweede plaats met collega's binnen en buiten de eigen discipline met wie je het gesprek aangaat over hoe je samen kan werken aan een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor de client.
  Dit zakboek geeft achtergrondinformatie, voorbeelden en stappenplannen om het zorgleefplan samen met je collega's in de praktijk te brengen.

 • De geneeskunde ontwikkelde zich eerst op het gebied van anamnese en lichamelijk onderzoek, later volgden laboratoriumonderzoek (van lichaamsstoffen als urine, bloed en weefsel) en beeldvorming. Urineonderzoek leidde aanvankelijk tot een diagnose door het kijken naar urine door `piskijkers'. Evenzo kon het bekijken van het afgetapte bloed bij aderlatingen tot een diagnose leiden. In deze tijd van hoogontwikkelde technologische kennis lijkt de kunst van het luisteren naar en bev- gen van de patiënt, het onderzoeken van de patiënt door middel van kijken (`spot diagnosis') op de achtergrond te raken. Eén van de gedachten achter de uitgave van dit boek is aandacht te vragen voor deze vaardigheid. Het vinden van de diagnose op basis van een goede anamnese en zorgvuldig lic- melijk onderzoek verdient immers nog steeds de grootste aandacht. Wezenlijk daarbij zijn bijvo- beeld het onderzoek van de huid, nagels, slijmvliezen, ogen en genitalia. Anders dan leken en soms ook collegae denken, zijn de anamnese en het lichamelijk onderzoek van het grootste belang voor het vinden van de diagnose. Daarna kwamen en komen het laboratoriumonderzoek en beeldvormende onderzoek, ter bevestiging of verwerping van differentiële diagnosen. De eerste ontwikkelingen in de geneeskunde zijn vooral tot stand gekomen door verwondering: een medisch onderlegd persoon kwam iets nieuws tegen wat hij nooit eerder had gezien of gelezen. `Iets nieuws'ontdekken kan ons ook overkomen. Dat een verschijnsel nog niet bekend is, komt echter nog maar weinig voor.

 • In de afgelopen jaren is veel onderzoek verricht binnen de hepatologie. Dit heeft geleid tot revolutionaire veranderingen waardoor de diagnostiek van leverziekten aanzienlijk is verbeterd. Ook de progressie die is geboekt in de behandeling van leverziekten is enorm. Deze grote en recente vooruitgang op diagnostisch en therapeutisch gebied maakt de behoefte aan een goede, actuele leidraad voor de klinische praktijk noodzakelijk.In Leverziekten zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren samengebracht. Naast algemene hoofdstukken als anatomie, histologie, functies en onderzoeksmethoden worden diagnostiek en behandeling van alle veelvoorkomende leveraandoeningen beschreven, en tevens van de meer zeldzame aandoeningen. In afzonderlijke hoofdstukken wordt aandacht besteed aan voeding en leverziekten, zwangerschap, levertransplantatie en operatierisico's bij leverziekten. Leverziekten biedt een overzicht van de volle breedte waarin het vak binnen het Nederlandse taalgebied wordt uitgeoefend en slaat een brug tussen enerzijds het basaal en klinisch leveronderzoek en anderzijds het klinisch handelen.Leverziekten is rijk geïllustreerd met meer dan 90 figuren, waaronder anatomische illustraties van Maartje Kunen.Leverziekten is samengesteld door vele specialisten uit Nederland en Vlaanderen. Zij bieden hiermee studenten geneeskunde, assistenten in opleiding en fellows een onmisbaar, rijk geïllustreerd overzichtwerk om wegwijs te raken in de wereld van de leverziekten. Daarnaast helpt het maag-darm-leverartsen, internisten, huisartsen en andere medische professionals bij het oplossen van hepatologische problemen.

 • Van appendicitis tot en met de ziekte van Crohn: met dit Zakboek Ziektebeelden heb je altijd alle essentiële informatie over de meest voorkomende psychiatrische ziekten binnen handbereik.
  De ontwikkelingen in de medische wetenschap en de verpleegkunde gaan erg snel. Het is als verpleegkundige of praktijkondersteuner dan ook onmogelijk om volledig op de hoogte blijven van alle ins en outs op jouw vakgebied. Maar het is wel noodzakelijk om bij te blijven binnen je eigen deelspecialisatie.
  De makers van het bekende Verpleegkundig Vademecum hebben daarom nu een reeks zakboeken ontwikkeld met een medisch én verpleegkundig deel: Zakboeken Ziektebeelden. Handzame boekjes met praktische informatie over de belangrijkste ziektebeelden in jouw werkveld. De zakboeken hebben een overzichtelijke medicatietabel en zijn goed leesbaar. Alle informatie is bovendien snel en gemakkelijk te vinden, omdat alle ziektebeelden volgens hetzelfde stramien zijn beschreven: ziektedefinitie, oorzaak, verschijnselen, diagnostiek, behandeling, complicaties en prognose.

 • Dementie is een hersenziekte. De hersenproblemen hebben grote invloed op wat iemand nog kan en in hoeverre communicatie mogelijk is. Hulpverleners en mantelzorgers moeten in de dagelijkse omgang hun gedrag steeds opnieuw aanpassen. Zij krijgen daarbij begeleiding en ondersteuning van psychologen, artsen, casemanagers en andere professionals voor wie dit boek is bedoeld.
  Een basale kennis van hersenstructuren en de werking van de hersenen is van groot belang en helpt het gedrag van iemand met dementie te begrijpen. Brede en toepasbare inzichten over (on)gewone veroudering, de gelaagdheid van de hersenen en daaraan verbonden mentale functies, de levensloop, dementievormen en benaderwijzen van mensen met dementie komen in dit boek aan bod. Daarnaast is er aandacht voor methodieken in de hulpverlening, zoals het probleemgericht en reflectief overleg, besluitvorming bij dilemma's, en het Crisis Ontwikkelings Model (COM).Uit deze brede waaier aan onderwerpen kunnen professionals putten om te adviseren over de begeleiding. Niet meer, maar beslist ook niet minder. Zowel beknopte als meer uitgebreide casusbeschrijvingen  bieden handvatten om de basisprincipes van de begeleiding in de eigen gevarieerde praktijk toe te passen. De auteurs zijn beiden reeds lange tijd werkzaam in de ouderenzorg.
  Ronald Geelen is psycholoog bij Thebe Breda. Van zijn hand verschenen verscheidene  boeken en honderden artikelen in vaktijdschriften. Bekend zijn onder meer Dementiezorg in de praktijk (2 delen, verschenen bij Bohn Stafleu van Loghum) en Het komt wel goed (Perspectief Uitgevers). Zijn eerste boek  Dementie: verhalen en goede raad  is eveneens verschenen bij Bohn Stafleu van Loghum. Hans van Dam is docent en schrijver, gespecialiseerd in hersenletsel en ethische dilemma's. Hij is voor zijn publicaties meermalen onderscheiden. Beide auteurs zijn consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise. 

 • Het plaatsen van een heup- en knieprothese is een van de meest uitgevoerde en meest succesvolle orthopedische ingrepen. En veelvoorkomende reden voor het plaatsen van een prothese is artrose, ook wel gewrichtsslijtage genoemd. Vijftien jaar na de operatie functioneert meer dan 90% van de heup- en knieprothesen nog naar tevredenheid. In feite kunnen personen na het plaatsen van een prothese weer als `gezond' beschouwd worden. Dat betekent dat dagelijkse activiteiten weer opgepakt kunnen worden en dat men ook weer lichamelijk en sportief actief kan zijn.In dit boek gaan we verder dan de gebruikelijke patiëntenvoorlichting. We gaan in op artrose, de gewrichtsvervangende operatie, de revalidatie, en het belang van lichamelijke en sportieve activiteiten. Voldoende actief zijn heeft voor iedereen een positief effect op gezondheid en fitheid. Voor personen met een heup- of knieprothese gelden echter nog bijkomende voordelen, zoals beter vastgroeien van de prothese en een verminderd valrisico. Daarentegen moet ook rekening worden gehouden met eventuele bewegingsbeperkingen en slijtage van de prothese. Daarom geven we tot slot aan wat geschikte sportieve activiteiten zijn. Dit boek is in eerste instantie bedoeld voor personen die binnenkort een heup- of knieprothese krijgen of al een prothese hebben, en hun familieleden. Maar het kan ook dienen als informatiebron voor (para)medici die beroepshalve met personen met een heup- of knieprothese te maken hebben. Het is geschreven door een groep deskundigen op verschillende terreinen, waarmee het multidisciplinaire karakter van de behandeling wordt onderstreept. Wij hopen dat dit boek bijdraagt aan het gezond en fit ouder worden van personen met een heup- of knieprothese.

 • Cognitieve therapie is een effectieve behandeling gebleken voor vele psychische stoornissen. Dit boek, dat het afgelopen decennium zijn sporen verdiend heeft, geeft een geheel geactualiseerd overzicht van de cognitieve behandeling van psychische problemen.In dit boek ligt de nadruk op de praktische toepassing. De beschreven interventies worden uitvoerig geïllustreerd aan de hand van gevalsbeschrijvingen en letterlijk weergegeven fragmenten. Het boek bevat veel praktisch materiaal dat tijdens de therapie gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld dagboekformulieren en gedetailleerd uitgewerkte uitdaagtechnieken.Dit boek is bedoeld voor psychologen, pedagogen en psychiaters en voor hen die hiervoor in opleiding zijn.

 • Van blaascarcinoom tot en met tumoren van het zenuwstelsel: met dit zakboek heb je alle essentiële informatie over de meest voorkomende oncologische ziekten binnen handbereik.De ontwikkelingen in de medische wetenschap en de verpleegkunde gaan erg snel. Het is als verpleegkundige of praktijkondersteuner dan ook onmogelijk om volledig op de hoogte blijven van alle ins en outs op jouw vakgebied. Maar het is wel noodzakelijk om bij te blijven binnen je eigen deelspecialisatie.De makers van het bekende Verpleegkundig Vademecum hebben daarom nu een reeks zakboeken ontwikkeld met een medisch én verpleegkundig deel: Zakboeken Ziektebeelden. Handzame boekjes met praktische informatie over de belangrijkste ziektebeelden in jouw werkveld. De zakboeken hebben een overzichtelijke medicatietabel en zijn goed leesbaar. Alle informatie is bovendien snel en gemakkelijk te vinden, omdat alle ziektebeelden volgens hetzelfde stramien zijn beschreven: ziektedefinitie, oorzaak, verschijnselen, diagnostiek, behandeling, complicaties en prognose.

 • De laatste jaren ontstaat er een steeds grotere vraag naar cosmetische tandheelkundige behandelingen. Het bleken van elementen is daar een belangrijk onderdeel van, mede populair geworden door de aandacht hiervoor in diverse media.Steeds meer patiënten stellen zich bij de behandeling als consumenten op, die graag zelf willen bepalen hoe hun gebit eruit moet zien. Ondanks deze autonome opstelling hoeft de tandarts echter niet in alle gevallen aan alle wensen van de patiënt te voldoen. Ook de tandarts kan zijn of haar uitgangspunten kenbaar maken om de behandeling al dan niet te laten plaatsvinden. De vraag of 'geen schade aanrichten' vooraf hoort te gaan aan 'weldoen' zou men moeten betrekken bij de beoordeling van de verlangens van patiënten. Dit uitgangspunt is dan ook verregaand bepalend bij de vraag of de tandarts het verzoek om te bleken al dan niet moet honoreren.Als overzichtswerk helpt Tanden bleken de tandarts goede patiëntenvoorlichting te geven over de voor- en nadelen van bleken, geeft het een overzicht van alle behandelmethoden en bleekmiddelen en wijst het de tandarts de weg naar een goede behandeling en een optimaal resultaat.Het boek is bestemd voor tandartsen en mondhygiënisten.

 • Recepteerkunde

  Collectif

  Recepteerkunde is compleet vernieuwd en helemaal bij de tijd. Van een vraag van de arts tot quality by design, van mortier tot autoclaaf, van ingangs-tot eindcontrole, van recept tot productdossier, van apotheek tot thuiszorg, het komt allemaal aan de orde. Zowel voor de specialist als voor de generalist is Recepteerkunde onmisbaar.Voor de apotheek was de kleinschalige bereiding vanouds de core business, tot steeds meer apotheken de bereiding gingen uitbesteden. Het klassieke bereiden uit grondstoffen is een specialisme geworden. Maar elke apotheek heeft te maken met productzorg: beschikbaarheid. Bewaren en bewerken van handelspreparaten. Ook voor toediening gereed maken (VTGM) gebeurt in elke apotheek, elke dag, met toewijding en kennis van zaken.Recepteerkunde is een naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij de bereiding en aflevering van geneesmiddelen: openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, industrieapothekers en apothekersassistenten. Tevens is het een leerboek voor studenten farmacie. Wie zelf bereidt uit grondstoffen op kleine of grote schaal, of handelspreparaten aanpast, kan niet zonder Recepteerkunde, maar ook zij die bereidingen van anderen afleveren op preparaten voor toediening gereed maken, vinden er noodzakelijke informatie.

 • In het obstipatie formularium wordt een beknopt overzicht gegeven van de symptomen, diagnostiek en behandeling van obstipatie bij kinderen en volwassenen.

 • Van artrose tot en met de ziekte van Wegener: met dit Zakboek Ziektebeelden heb je altijd alle essentiële informatie over de meest voorkomende ziektebeelden binnen de orthopedie en reumatologie binnen handbereik.De ontwikkelingen in de medische wetenschap en de verpleegkunde gaan erg snel. Het is als verpleegkundige of praktijkondersteuner dan ook onmogelijk om volledig op de hoogte blijven van alle ins en outs op jouw vakgebied. Maar het is wel noodzakelijk om bij te blijven binnen je eigen deelspecialisatie.De makers van het bekende Verpleegkundig Vademecum hebben daarom nu een reeks zakboeken ontwikkeld met een medisch én verpleegkundig deel: Zakboeken Ziektebeelden. Handzame boekjes met praktische informatie over de belangrijkste ziektebeelden in jouw werkveld. De zakboeken hebben een overzichtelijke medicatietabel en zijn goed leesbaar. Alle informatie is bovendien snel en gemakkelijk te vinden, omdat alle ziektebeelden volgens hetzelfde stramien zijn beschreven: ziektedefinitie, oorzaak, verschijnselen, diagnostiek, behandeling, complicaties en prognose.

empty